idaekw.se

Något som många inte tänker på när det kommer till hälsa är att munnen och tänderna har stor betydelse för livskvalitén. Munhälsan har stor inverkan på både din självkänsla och ditt mående. Det är även viktigt att ha en god tuggförmåga för att du ska kunna tillgodogöra dig maten på bästa sätt. Tänderna har även en stor betydelse för talet och hur väl du kan kommunicera, men också för utseendet. För att upprätthålla en god tandhälsa är det av vikt att ta hand om tänderna. Att borsta tänderna är väldigt viktigt att göra två gånger om dagen. När du borstar tänderna minskar du risken att drabbas av karies och tandlossning. För att tänderna ska bli rena är det viktigt att du borstar tänderna med rätt teknik. Det är värt att lägga ner lite tid på att ta reda på hur du ska borsta för att tänderna och tandköttet ska bli rena. Du ska bland annat ta cirka två centimeter tandkräm på tandborsten varje gång du borstar tänderna och vara noga med att komma åt överallt. Sedan ska du gärna rengöra mellan tänderna med tandstickor eller tandtråd för att få bort matrester. När du använder tandtråd eller tandstickor som rengör mellan tänderna minskar du även risken för dålig andedräkt.

Dålig munhälsa kan kopplas samman med olika sjukdomar

En frisk munhåla utgör grunden för att kunna tugga, svälja, känna smak och ha en god kosthållning. Munhälsan påverkar allmänhälsan och det är få som vet om det. Det finns samband mellan en dålig munhälsa och en rad olika sjukdomar. Sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, stroke, luftvägssjukdomar och diabetes har kunnat kopplas till dålig munhygien. För att ha en bra hälsa i munnen är det bra att minimera småätande. Det kan vara en bra idé att tugga sockerfritt tuggummi mellan måltiderna. Det du gör dagligen för dina tänder är oerhört viktigt men för att veta att dina tänder är vid god hälsa är det bra att kontrollera tänderna regelbundet hos en tandläkare eller tandhygienist. Det är inte sällan som många skjuter på tandläkarbesöken av olika anledningar men det är ingen bra idé att göra det. Även om det kostar pengar är det värt att lägga det på att kolla dina tänder regelbundet. Det kan bli ännu dyrare om du inte gör det och måste göra något större ingrepp.

Tänderna påverkar självkänslan

Att ha bra tänder är även viktigt för självkänslan eftersom tänderna är något som andra människor lägger märke till och om du har missfärgade tänder, saknar tänder eller har sneda tänder kan det påverka synen på dig själv. Du kan skämmas om du har dåliga tänder och vilja dölja ditt leende, vilket påverkar din mentala hälsa. Så det är viktigt ur flera aspekter att ta hand om din mun och tänder.